Nieuws

November: dekkingsgraad steeg naar 118,1%

In november steeg onze actuele dekkingsgraad met 0,3%-punt naar 118,1%. De beleidsdekkingsgraad ging met 0,5%-punt omhoog naar 115,0%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat ons pensioenfonds bezit en het kapitaal dat ons pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (= verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van 105% heeft ons pensioenfonds €1,05 in kas voor elke euro die we aan pensioen moet uitkeren.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over het te volgen beleid, verhogen of verlagen van de pensioenen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad is een momentopname. De financiële positie van ons pensioenfonds verandert namelijk continu. Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Ontwikkelingen in november

In november daalde de rente. Dat is ongunstig, als de rente daalt hebben we meer geld in kas nodig om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen. Ons vermogen nam in november daarentegen toe vanwege een positief beleggingsrendement. Het effect van ons gestegen vermogen was groot genoeg om de daling van de rente op te vangen: onze actuele dekkingsgraad steeg met 0,3%-punt.

De beleidsdekkingsgraad steeg in november met 0,5%-punt van 114,5% naar 115,0%

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van BPFV zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.