Verhoging en verlaging pensioen

De kosten van levensonderhoud stijgen met de jaren. Daarom wordt uw geld elk jaar iets minder waard. Wij proberen daarom elk jaar uw pensioen te verhogen. Dat noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. Deze verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde houdt. De verhoging drukken wij uit in een percentage.

Wanneer krijgt u een verhoging?

U hebt niet automatisch recht op een verhoging. Dat kan alleen als ons fonds er financieel goed genoeg voor staat. Ons bestuur bekijkt elk jaar of en hoeveel uw opgebouwde pensioen kan worden verhoogd. Dat is afhankelijk van onze financiële positie. Per 1 januari 2023 hebben we de pensioenen kunnen verhogen. Dit was mogelijk dankzij versoepelde regels van de overheid om te mogen verhogen. Dit heeft te maken met het nieuwe pensioenstelsel dat eraan komt.

Deze verhoging geeft niet meteen recht op een nieuwe verhoging in de toekomst.

Wanneer wordt uw pensioen verlaagd?

Uw pensioen wordt niet zomaar verlaagd. Dit is een laatste middel dat het pensioenfonds inzet, als er niet genoeg geld is om op de lange termijn de pensioenen te kunnen betalen.

Ons fonds staat er financieel gezien niet goed voor. Gelukkig was het niet nodig om de pensioenen per 1 januari 2023 te verlagen. Sterker nog, dankzij versoepelde regelgeving konden we de pensioenen verhogen met 3,2%. Of we de pensioenen in de toekomst moeten verlagen, weten we nu nog niet. Als we de pensioenen moeten verlagen, krijgt u hierover bericht. Wij zijn verplicht om u dit minstens drie maanden voordat een verlaging ingaat, te laten weten.

Een verlaging van de pensioenen van de sector Vlakglas en Groothandel Verf heeft voor het laatst plaatsgevonden in april 2014, toen zijn de opgebouwde pensioenen met 1,3% verlaagd. In april 2013 zijn de opgebouwde pensioenen verlaagd met 5,6%. 

Een verlaging van de pensioenen van de sector Hout en Jachtbouw heeft voor het laatst plaatsgevonden op 31 maart 2022. Deze verlaging was nodig om de overdracht van de pensioenen mogelijk te maken. We verlaagden de opgebouwde pensioenen per 31 maart 2022 met 3,7%.

De ontwikkeling van uw pensioen in de afgelopen jaren

De verhoging of verlaging van uw pensioen verschilt van jaar tot jaar. Onze financiële positie is al langere tijd niet goed genoeg voor een verhoging. Per 1 januari 2023 konden we, dankzij versoepelde regelgeving van de overheid, de pensioenen voor het eerst in lange tijd weer verhogen.

Sector Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- of het Glazeniersbedrijf

Over het jaar:

Verhoging/verlaging:

Dat is per:

De prijzen stegen toen met:*

De lonen stegen toen met:*

2022:

3,20%

1 januari 2023

17,16%

3,20%

2021:

0,00%

1 januari 2022

1,48%

2,00%

2020:

0,00%

1 januari 2021

2,06%

2,00%

2019: 

0,00%

1 januari 2020

2,31%

3,79%

*Deze cijfers zijn gebaseerd op cijfers van het CBS.

Hier staat een overzicht van de afgelopen 10 jaar.

Sector Houtverwerkende industrie en Jachtbouw

Over het jaar:

Verhoging/verlaging:

Dat is per:

De prijzen stegen toen met:*

De lonen stegen toen met:*

2022: 

2022: 

3,20%

-3,70%**

1 januari 2023

31 maart 2022

17,16%

3,20%

2021:

0,00%

1 januari 2022

1,48%

2,00%

2020:

0,00%

1 januari 2021

2,06%

2,00%

2019:

0,00%

1 januari 2020

2,31%

3,79%

*Deze cijfers zijn gebaseerd op cijfers van het CBS.
**Deze verlaging was nodig vanwege de aansluiting van BPF PHJ bij BPFV.

De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS. De percentages voor het stijgen van de prijzen waren in het verleden in de sectoren Vlakglas en Groothandel Verf anders dan in de sectoren Houtverwerkende industrie en Jachtbouw. Dit komt omdat het meetmoment anders was. In de sectoren Vlakglas en Groothandel Verf werd gekeken naar het stijgen van de prijzen in de periode eind juli tot eind juli. In de sectoren Houtverwerkende industrie en Jachtbouw werd gekeken naar het stijgen van de prijzen in de periode 1 oktober tot 1 oktober.

Vanaf 1 april 2022 kijken we voor het stijgen van de prijzen in alle sectoren naar dezelfde periode, namelijk van 1 oktober van het laatste verstreken jaar ten opzichte van 1 oktober van het daaraan voorafgaande jaar.

Hoeveel pensioen krijgt u?

Ga naar de beveiligde online omgeving Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen er voor u is geregeld bij ons fonds.