Verhoging en verlaging pensioen

De kosten van levensonderhoud stijgen met de jaren. Daarom wordt uw geld elk jaar iets minder waard. Wij proberen daarom elk jaar uw pensioen te verhogen. Dat noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. Deze verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde houdt. De verhoging drukken wij uit in een percentage.

Wanneer krijgt u een verhoging?

U hebt niet automatisch recht op een verhoging. Dat kan alleen als ons fonds er financieel goed voor staat. Ons bestuur bekijkt elk jaar of en hoeveel uw pensioen kan worden verhoogd. Op dit moment is onze financiële positie niet goed. Wij verwachten daarom niet dat wij uw pensioen de komende jaren kunnen verhogen. 

Een eventuele verhoging geeft niet meteen recht op een nieuwe verhoging in de toekomst. 

Wanneer wordt uw pensioen verlaagd?

Uw pensioen wordt niet zomaar verlaagd. Dit is een laatste middel dat het pensioenfonds inzet, als er niet genoeg geld is om op de lange termijn de pensioenen te kunnen betalen.

Ons fonds staat er financieel gezien niet goed voor. Gelukkig was het niet nodig om de pensioenen per 1 januari 2022 te verlagen. Of we de pensioenen in de toekomst moeten verlagen, weten we nu nog niet. Als we de pensioenen moeten verlagen, krijgt u hierover bericht. Wij zijn verplicht om u dit minstens drie maanden voordat een verlaging ingaat, te laten weten.

Een verlaging van de pensioenen heeft voor het laatst plaatsgevonden in april 2014, toen zijn de opgebouwde pensioenen met 1,3% verlaagd. In april 2013 zijn de opgebouwde pensioenen verlaagd met 5,6%. 

De ontwikkeling van uw pensioen in de afgelopen jaren

De verhoging of verlaging van uw pensioen verschilt van jaar tot jaar. Onze financiële positie is al langere tijd niet goed genoeg voor een verhoging. Wij hebben uw pensioen de afgelopen jaren niet kunnen verhogen.

Sector Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- of het Glazeniersbedrijf

Over het jaar:  Dat is per:  De prijzen stegen toen met*: 
2021: 0,00% 1 januari 2021 1,48%
2020: 0,00% 1 januari 2021 2,06%
2019: 0,00% 1 januari 2020 2,31%
2018: 0,00% 1 januari 2019 1,37%
2017: 0,00% 1 januari 2018 0,87%

Hier staat een overzicht van de afgelopen 10 jaar.

Sector Houtverwerkende industrie en Jachtbouw

Over het jaar:  Dat is per:  De prijzen stegen toen met*: 
2021: 0,00% 1 januari 2021 2,57%
2020: 0,00% 1 januari 2021 0,99%
2019: 0,00% 1 januari 2020 1,64%
2018: 0,00% 1 januari 2019 1,47%
2017: 0,00% 1 januari 2018 1,47%

* Verschil in het stijgen van de prijzen
De percentages voor het stijgen van de prijzen waren in het verleden in de sectoren Vlakglas en Groothandel Verf anders dan in de sectoren Houtverwerkende industrie en Jachtbouw. Dit komt omdat het meetmoment anders was. In de sectoren Vlakglas en Groothandel Verf werd gekeken naar het stijgen van de prijzen in de periode eind juli tot eind juli. In de sectoren Houtverwerkende industrie en Jachtbouw werd gekeken naar het stijgen van de prijzen in de periode 1 oktober tot 1 oktober.

Vanaf 1 april 2022 kijken we voor het stijgen van de prijzen in alle sectoren naar dezelfde periode, namelijk van 1 oktober van het laatste verstreken jaar ten opzichte van 1 oktober van het daaraan voorafgaande jaar.

Hoeveel pensioen krijgt u?

Ga naar de beveiligde online omgeving Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen er voor u is geregeld bij ons fonds.