Nieuws

Beleidsdekkingsgraad BPFV in maart: 97,6%

BPFV heeft per 30 maart 2019 een beleidsdekkingsgraad van 97,6%. De dekkingsgraad is licht gedaald ten opzichte van een maand eerder.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (= verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van 104% heeft het pensioenfonds €1,04 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad is een momentopname. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu. Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Wat speelde er in maart?

De rente daalde in maart. Dat zorgt ervoor dat we meer geld opzij moeten zetten om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Dat is niet goed voor onze financiële positie. Aan de andere kant werden onze beleggingen meer waard de afgelopen maand. Helaas kon deze positieve ontwikkeling, de gevolgen van de gedaalde rente niet compenseren. De beleidsdekkingsgraad daalde daardoor licht deze maand.

Herstelplan

Ons fonds heeft een tekort: de beleidsdekkingsgraad is lager dan de vereiste dekkingsgraad. Daarom heeft BPFV een herstelplan ingediend bij DNB.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van BPFV zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.