Nieuws

Beleidsdekkingsgraad BPFV in oktober: 95,0%

BPFV heeft per 31 oktober 2019 een beleidsdekkingsgraad van 95,0%. De dekkingsgraad is gedaald ten opzichte van een maand eerder.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (= verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van 104% heeft het pensioenfonds €1,04 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad is een momentopname. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu. Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Ontwikkelingen in oktober

De rente is in oktober wat gestegen. Dat is goed nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan minder geld in kas hoeven te houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. De actuele dekkingsgraad steeg met 0,9%-punt naar 93,6%. De beleidsdekkingsgraad is helaas met 0,3%-punt gedaald, omdat dit een gemiddelde is over de afgelopen twaalf maanden.

Kans op verlagen van de pensioenen

Als de dekkingsgraad teveel daalt, is het soms zonder verlaging van de pensioenen niet meer mogelijk om binnen een bepaalde tijd weer financieel gezond te worden. Wij zijn de kritische grens nog net niet gepasseerd. Maar de kans is aanwezig dat we de pensioenen moeten verlagen. Dat weten we pas zeker aan het einde van dit jaar. Zitten we op de laatste dag van het jaar onder bepaalde grenzen? Dan moeten we in 2020 de pensioenen verlagen.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van BPFV zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld. Op onze website vindt u ook veelgestelde vragen met antwoorden over verlagen van de pensioenen.