Nieuws

Beleidsdekkingsgraad BPFV in maart: 93,3%

BPFV heeft per 31 maart 2020 een beleidsdekkingsgraad van 93,3%. De dekkingsgraad is gedaald ten opzichte van een maand eerder.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (= verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van 104% heeft het pensioenfonds €1,04 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad is een momentopname. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu. Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Ontwikkelingen in maart

Het uitbreken van het coronavirus zorgde er ook deze maand weer voor dat de handel in aandelen onder druk kwam te staan. Dit had een negatief effect onze beleggingsresultaten. De rente daarentegen steeg deze maand, maar desondanks daalde de actuele dekkingsgraad met 4,5%-punt naar 86,3%. De beleidsdekkingsgraad is met 0,8%-punt gedaald, omdat dit een gemiddelde is over de afgelopen twaalf maanden.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van BPFV zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld. In dit nieuwsbericht leest u meer over wat het coronavirus betekent voor uw pensioen.