Nieuws

Dekkingsgraad juli: 99,3%

In juli daalde onze actuele dekkingsgraad met 1,7%-punt naar 99,3%. De beleidsdekkingsgraad ging met 0,7%-punt omhoog naar 96,8%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (= verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van 105% heeft het pensioenfonds €1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad is een momentopname. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu. Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Ontwikkelingen in juli

In juli daalde de rente. Hierdoor daalde de dekkingsgraad met 4,4%-punt. Maar ons vermogen nam in juli toe. Dit zorgde ervoor dat de dekkingsgraad met 2,6%-punt steeg. Ook de uitkeringen en pensioenopbouw/-premie hebben een positief effect gehad op de dekkingsgraad en zorgden ervoor dat de dekkingsgraad met 0,1%-punt steeg.

Deze ontwikkelingen zorgden samen voor een daling van de actuele dekkingsgraad van 1,7%-punt. De beleidsdekkingsgraad steeg wel, namelijk met 0,7%-punt. Dit komt doordat de ‘slechte maanden’ van begin 2020 steeds minder meetellen.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van BPFV zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.