Nieuws

Dekkingsgraad november: 99,7%

In november daalde onze actuele dekkingsgraad met 1,3%-punt naar 99,7%. De beleidsdekkingsgraad ging met 0,3%-punt omhoog naar 99,3%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (= verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van 105% heeft het pensioenfonds €1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad is een momentopname. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu. Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Ontwikkelingen in november

In november daalde de rente. Dit had een negatief effect op de dekkingsgraad. Gelukkig nam ons vermogen in november iets toe. Samen zorgden deze ontwikkelingen voor een daling van de actuele dekkingsgraad van 1,3%-punt.

De beleidsdekkingsgraad steeg met 0,3%-punt naar 99,3%. Dit komt doordat de ‘slechtere’ maand november 2020 (96,0%) nu niet meer meetelt en de hogere dekkingsgraad van nu (99,7%) aan het gemiddelde wordt toegevoegd.


Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van BPFV zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.