Nieuws

Februari: dekkingsgraad steeg naar 119,8%

In februari steeg onze actuele dekkingsgraad met 2,3%-punt naar 119,8%. De beleidsdekkingsgraad ging met 0,5%-punt omhoog naar 116,5%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat ons pensioenfonds bezit en het kapitaal dat ons pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (= verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van 105% heeft ons pensioenfonds €1,05 in kas voor elke euro die we aan pensioen moet uitkeren.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over het te volgen beleid, verhogen of verlagen van de pensioenen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad is een momentopname. De financiële positie van ons pensioenfonds verandert namelijk continu. Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Ontwikkelingen in februari

In februari steeg de rente. Dat is goed nieuws voor ons pensioenfonds, als de rente stijgt hebben we minder geld in kas nodig om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen. Daarnaast steeg in februari ons vermogen. De stijging van de rente en de stijging van ons vermogen zorgden samen voor een stijging van onze actuele dekkingsgraad met 2,3%-punt.

De stijging van de beleidsdekkingsgraad met 0,5%-punt komt doordat de lagere dekkingsgraad van februari 2023 (113,7%) is vervangen door de hogere dekkingsgraad van februari 2024 (119,8%) in het 12-maandelijks gemiddelde.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van BPFV zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.