Nieuwe regels voor pensioen in Nederland

Hoe gaat het verder?

De regering diende het wetsvoorstel ('Wet toekomst pensioenen') op 30 maart 2022 in bij de Tweede Kamer. De Tweede Kamer stemde op 22 december 2022 voor het aannemen van het wetsvoorstel. Op 30 mei 2023 stemde ook de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel. De Wet toekomst pensioenen ging in op 1 juli 2023. Pensioenfondsen krijgen tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd om hun pensioenregeling aan te passen.  

Ons fonds overlegt met onze sociale partners (vakbonden en werkgevers in onze branche) om onze pensioenregeling aan te passen. Ons fonds streeft ernaar om op 1 januari 2026 over te stappen. 

Vóórdat we kunnen overstappen moeten er nog veel belangrijke keuzes worden gemaakt. Daar zijn verschillende partijen bij betrokken: het bestuur, onze sociale partners, de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan. Het voorbereiden op het nieuwe pensioenstelsel gaat in goed overleg tussen deze partijen. Zo zetten we ons samen in om tot een goede pensioenregeling te komen! 

Hebt u vragen over het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen, dan kunt u ons bereiken via het speciale e-mailadres wtp@bpfv.nl