Nieuwe regels voor pensioen in Nederland

Onze organisatie

De organisatie van het project Wet Toekomst Pensioenen (WTP) bestaat uit een projectgroep en een stuurgroep.

WTP-projectgroep

De leden van de projectgroep:

 • zijn verantwoordelijk voor het proces van de overgang naar de nieuwe pensioensregeling;
 • bereiden de inhoudelijke vergaderingen voor met de stuurgroep en met het bestuur van BPFV;
 • ondersteunen de stuurgroep in kennisoverdracht richting de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers en hùn leden;
 • bereiden de besluitvorming voor van de sociale partners.

Samenstelling

Naam Functie
Hugo Nieuwenhuijse Bestuurslid BPFV
Herbert Oude Luttikhuis Bestuurslid BPFV
Diede Panneman Bestuurslid BPFV
Jeppe Machielsen Bestuurslid BPFV
Rob Schilder  Adviseur en actuaris BPFV (WTW)
Willem van de Rotte  Projectleider (AWVN)
Wim Deurhof Bestuursbureau BPFV

WTP-stuurgroep

In de stuurgroep zijn sociale partners van de grotere sectoren vertegenwoordigd op basis van gelijke vertegenwoordiging van werkgevers en werknemers. De leden:

 • bediscussiëren de verschillende WTP-uitgangspunten en -keuzes;
 • stellen een advies op waarover sociale partners in de sectoren
  kunnen besluiten;
 • houden contact met de vier sectoren;
 • inventariseren wat nodig is bij de sectoren om te voorzien in
  voldoende kennis over WTP;
 • verzorgen samen met de projectgroep presentaties aan de sectoren
  en hun leden, bijvoorbeeld tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Samenstelling

Naam Lid namens

Celil Coban

Werknemers sector Vlakglas

Charlotte Soons

Werkgevers HVI

Jacco Keessen

Werkgevers Vlakglas en VVVH

Martin Merks

Werkgevers HISWA

Roel van Dijk

Werknemers sector HVI