Toelichting premienota

Voor wie betaalt u premie?

U betaalt pensioenpremie voor alle werknemers die deelnemen in uw pensioenregeling, dus ook voor werknemers met een tijdelijk contract of parttime baan.

Voor de branches Vlakglas en Groothandel Verf is de totale pensioenpremie is voor 2022 vastgesteld op 32,0%. Volgens de cao betalen werkgevers in de branche Vlakglas 65% van deze premie en werknemers 35%. Werkgevers in de branche Groothandel Verf betalen minimaal 50% van de totale premie en werknemers betalen maximaal 50%. Hoe de verdeling precies is, bepalen de werkgevers in de branche Groothandel Verf zelf.

Voor werkgevers van de branches Houtverwerkende industrie en Jachtbouw is de pensioenpremie voor de basisregeling vastgesteld op 28,6%. De werkgevers betalen 50% en de werknemers betalen ook 50% van de premie. Daarnaast kunnen werkgevers van de branches Houtverwerkende industrie en Jachtbouw vrijwillig deelnemen aan de excedentregeling. Dat is de pensioenregeling die geldt voor het deel van het salaris boven een maximumbedrag (€ 59.706 in 2022). De pensioenpremie voor de excedentregeling is vastgesteld op 30,3%.

Wanneer betaalt u premie?

U betaalt de premies per maand. De premienota wordt rond de 15e van de maand verzonden. U ontvangt een e-mail met een notificatie dat de nota klaar staat op de werkgeversportal. De nota wordt ook per post verzonden. De nota heeft een vervaltermijn van ongeveer 2 weken.

Betaalt u te laat? In dat geval brengen wij rente en een boete in rekening. Hiervoor verwijzen wij u naar artikel 3 en 5 van het uitvoeringsreglement.

Uw betaling moet uiterlijk op de vervaldag van de nota plaatsvinden, tenzij u een betalingsregeling of automatische incasso met ons bent aangegaan. Meld bij betalingen altijd uw debiteurennummer en het notanummer waarop uw betaling betrekking heeft.

Hoe betaalt u premie?

U betaalt iedere maand premie. Hiervoor ontvangt u van ons een premienota. In de premienota verwerken wij de door u aangeleverde gegevens en mutaties over de afgelopen maand. Die zorgen ervoor dat het premiebedrag hoger of lager uitvalt. Geeft u met terugwerkende kracht mutaties over een eerdere periode door? Ook dan verwerken wij deze in uw eerstvolgende nota. U betaalt zo iedere maand meteen het bedrag dat u aan ons verschuldigd bent. Daarom noemen wij deze facturering: maandelijkse afrekening.