Toelichting premienota

Voor wie betaalt u premie?

U betaalt pensioenpremie voor alle werknemers die deelnemen in uw pensioenregeling, dus ook voor werknemers met een tijdelijk contract of parttime baan. De totale pensioenpremie is voor 2022 vastgesteld op 32,0%. Volgens de cao betalen werkgevers in de branche Vlakglas 65% van deze premie en werknemers 35%. Werkgevers in de branche Groothandel Verf betalen minimaal 50% van de totale premie en werknemers betalen maximaal 50%. Hoe de verdeling precies is, bepalen de werkgevers in de branche Groothandel Verf zelf.

Wanneer betaalt u premie?

U betaalt de premies per maand. De premienota wordt rond de 15e van de maand verzonden. U ontvangt een e-mail met een notificatie dat de nota klaar staat op de werkgeversportal. De nota wordt ook per post verzonden. De nota heeft een vervaltermijn van ongeveer 2 weken.

Betaalt u te laat? In dat geval brengen wij rente en een boete in rekening. Hiervoor verwijzen wij u naar artikel 3 en 5 van het uitvoeringsreglement.

Uw betaling moet uiterlijk op de vervaldag van de nota plaatsvinden, tenzij u een betalingsregeling of automatische incasso met ons bent aangegaan. Meld bij betalingen altijd uw debiteurennummer en het notanummer waarop uw betaling betrekking heeft.

Hoe betaalt u premie?

U betaalt iedere maand premie. Hiervoor ontvangt u van ons een premienota. In de premienota verwerken wij de door u aangeleverde gegevens en mutaties over de afgelopen maand. Die zorgen ervoor dat het premiebedrag hoger of lager uitvalt. Geeft u met terugwerkende kracht mutaties over een eerdere periode door? Ook dan verwerken wij deze in uw eerstvolgende nota. U betaalt zo iedere maand meteen het bedrag dat u aan ons verschuldigd bent. Daarom noemen wij deze facturering: maandelijkse afrekening.