Nieuws

Uw pensioen wordt niet verhoogd

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen. Dat kan alleen als ons fonds er financieel goed genoeg voor staat. Op dit moment is dat niet zo. Uw pensioen wordt daarom per 1 januari 2020 niet verhoogd.

Compensatie voor de prijsstijgingen

De kosten van levensonderhoud stijgen met de jaren. Daardoor wordt uw geld elk jaar iets minder waard. Wij proberen daarom elk jaar uw pensioen mee te laten groeien met de stijgende prijzen. Die verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde behoudt.

Wanneer krijgt u een verhoging?

U hebt niet automatisch recht op een verhoging. Het kan alleen als onze financiële positie goed genoeg is. Ons bestuur bekijkt elk jaar of en hoeveel uw (opgebouwde) pensioen kan worden verhoogd. Op dit moment is onze financiële positie niet goed genoeg en kunnen we de pensioenen niet verhogen.

Uw pensioen in de komende jaren

Wij verwachten dat wij uw pensioen de komende jaren ook niet kunnen verhogen. Er is zelfs een kans dat we de pensioenen de komende jaren moeten verlagen. In 2020 waarschijnlijk niet, maar voor 2021 blijft die kans aanwezig. We houden u daarover op de hoogte.

Meer informatie

Meer informatie over verhoging van de pensioenen voor werknemers en gepensioneerden leest u op onze website.