Voor uw salarisadministratie vindt u hier de kerncijfers voor 2022 van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf (BPFV). AZL baseert uw premienota op deze nieuwe kerncijfers.

Basisregeling (Pensioenregeling 2007)

Het pensioenfondsbestuur heeft voor de sectoren Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf in 2022 de premie voor de basisregeling (Pensioenregeling 2007) vastgesteld op 32,0% van de pensioengrondslag. Voor de sectoren Houtverwerkende industrie en Jachtbouw is de premie vastgesteld op 28,6% van de pensioengrondslag.

Berekening pensioenpremie

De doorsnee pensioenpremie berekent u als volgt:

(Pensioengevend salaris - franchise) * premiepercentage * parttimepercentage. 

Rekenvoorbeeld sectoren Vlakglas en Groothandel in Verf

Kees heeft een parttimepercentage van 60%. Zijn fulltime jaarsalaris is € 27.500,- ( = pensioengevend salaris). Hoeveel is de pensioenpremie voor Kees? 

Antwoord: (€ 27.500 - € 14.802 ) * 0,320 * 0,60 = € 2.438,02 op jaarbasis

Werkgevers in de branche Vlakglas betalen 65% van deze premie en werknemers 35%. Werkgevers in de branche Groothandel Verf betalen minimaal 50% en werknemers betalen maximaal 50%. Hoe de verdeling precies is, bepalen de werkgevers in de branche Groothandel Verf zelf.

Rekenvoorbeeld sectoren Houtverwerkende industrie en Jachtbouw

Kees heeft een parttimepercentage van 60%. Zijn fulltime jaarsalaris is € 27.500,- ( = pensioengevend salaris). Hoeveel is de pensioenpremie voor Kees?

Antwoord: (€ 27.500 - € 16.377 ) * 0,286 * 0,60 = € 1.908,71 op jaarbasis

De werkgevers en werknemer betalen allebei 50% van de premie.