Wat is er geregeld?

Pensioenregeling 2007

Voor wie?

De basisregeling geldt voor iedereen die nu deelnemer is bij ons fonds.

Wanneer?

Uw pensioen gaat in principe in op de eerste dag van de maand waarin u 67 jaar wordt.

Soorten pensioen

In de basisregeling is voor u geregeld:

Hoe bouwt u pensioen op?

In de middelloonregeling bouwt u pensioen op voor uw jaarsalaris tot € 71.628,- (2024). Een middelloonregeling betekent dat de hoogte van uw pensioen straks afhankelijk is van het salaris dat u gemiddeld vermeldde tijdens uw dienstverband.

Behoudt uw pensioen zijn waarde?

De prijzen stijgen met de jaren. Wij proberen daarom ook elk jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen. Dat noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde houdt en wordt uitgedrukt in een percentage.

Deze verhoging is voorwaardelijk. Het bestuur besluit jaarlijks in hoeverre de financiële positie van ons fonds dat mogelijk maakt en in hoeverre de opgebouwde pensioenen worden aangepast.

Pensioen op maat

U kunt uw pensioen aanpassen aan uw eigen wensen. U kunt kiezen uit:

Volledige regeling

Wilt u precies weten wat uw regeling inhoudt? Lees dan het volledige Pensioenreglement 2007.