Pensioen op maat

In deeltijd met pensioen

Wilt u langzaam afbouwen? Dat kan. Uw ouderdomspensioen gaat in op uw 67ste. Dat betekent niet dat u fulltime tot uw 67ste moet doorwerken. U kunt ervoor kiezen om uw pensioen al eerder gedeeltelijk te laten ingaan. Dit kan vanaf maximaal 5 jaar voor uw AOW-datum. U blijft dan voor een deel werken en voor het andere deel ontvangt u pensioen.

Wilt u meer dan 5 jaar vóór uw AOW-leeftijd in deeltijd met pensioen gaan? Dan stelt de Belastingdienst de extra voorwaarde dat uw dienstverband wordt beëindigd voor het deel dat u in deeltijd met pensioen gaat. U moet hiervoor een intentieverklaring tekenen.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u besluit om in deeltijd met pensioen te gaan, is uw inkomen lager. Dit heeft 3 oorzaken:

  • u bouwt minder pensioen op, omdat u voor een deel eerder stopt met werken
  • u moet langer doen met uw pensioen, omdat de uitkering eerder begint
  • u ontvangt mogelijk nog geen AOW-pensioenAfkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid. van de overheid

Wat moet u doen?

Spreek met uw werkgever af wanneer u in deeltijd met pensioen wilt gaan. Uw werkgever geeft dat aan ons door. Doe dit minimaal 3 maanden voordat de wijziging ingaat.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioen ingaat.

Wat kunt u nog meer kiezen?