Hoeveel betaalt u?

Voor de opbouw van uw pensioen betalen u en uw werkgever pensioenpremie.

Hoeveel betaalt u?

Voor de branches Vlakglas en Groothandel Verf is de totale pensioenpremie is voor 2023 vastgesteld op 32,0%. Volgens de cao betalen werkgevers in de branche Vlakglas 65% van deze premie en werknemers 35%. Werkgevers in de branche Groothandel Verf betalen minimaal 50% van de totale premie en werknemers betalen maximaal 50%. Hoe de verdeling precies is, bepalen de werkgevers in de branche Groothandel Verf zelf.

Voor werkgevers van de branches Houtverwerkende industrie en Jachtbouw is de pensioenpremie voor de basisregeling vastgesteld op 28,6%. De werkgevers betalen 50% en de werknemers betalen ook 50% van de premie.

Daarnaast kunnen werkgevers van ons fonds vrijwillig deelnemen aan de excedentregeling. Dat is de pensioenregeling die geldt voor het deel van het salaris boven een maximumbedrag (€ 66.956 in 2023). De pensioenpremie voor de excedentregeling is leeftijdsafhankelijk. Een overzicht van de premie vindt u in het overzicht van de kerncijfers.

Hoe betaalt u?

Uw bijdrage aan uw pensioenopbouw wordt automatisch ingehouden op uw bruto maandsalaris. Op uw loonstrook ziet u precies hoeveel u betaalt. Uw werkgever maakt uw bijdrage samen met de bijdrage van de werkgever over aan ons fonds.

Kostendekkende premie

De premie die wij van u en uw werkgever ontvangen, moet voldoende zijn om alle kosten voor de pensioenopbouw te dekken. Dat is wettelijk verplicht. We noemen dit ook wel een ‘kostendekkende premie’.

De pensioenpremie en het opbouwpercentage van onze pensioenregeling wordt jaarlijks vastgesteld. Het blijft daarom belangrijk om goed te kijken naar het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u elk jaar van ons ontvangt. Daarop staat hoeveel pensioen u opbouwt voor de premie die u betaalt. U kunt uw persoonlijke pensioenoverzicht ook online bekijken in Mijn Pensioencijfers

Bent u arbeidsongeschikt?

Als u niet meer kunt werken omdat u (volledig) arbeidsongeschikt bent, bouwt u toch pensioen op bij ons fonds. Hiervoor hoeft u geen premie te betalen. Uw premievrije pensioenopbouw loopt door tot uw AOW-gerechtigde leeftijd, het pensioen gaat in op uw 67e.