Hoeveel betaalt u?

Voor de opbouw van uw pensioen betalen u en uw werkgever pensioenpremie.

Hoeveel betaalt u?

Voor de branche Vlakglas en Groothandel Verf is de totale pensioenpremie voor 2024 vastgesteld op 32,0%. Voor de Houtverwerkende industrie en Jachtbouw is de pensioenpremie voor 2024 vastgesteld op 28,6%. Werkgevers en werknemers betalen de totale premie samen.

Daarnaast kunnen werkgevers van ons fonds vrijwillig deelnemen aan de excedentregeling. Dat is de pensioenregeling die geldt voor het deel van het salaris boven een maximumbedrag (€ 71.628,- in 2024). De pensioenpremie voor de excedentregeling is leeftijdsafhankelijk. Ook deze premie betalen werkgevers en werknemers samen. Een overzicht van de totale premie vindt u in het overzicht van de kerncijfers.

Hoe betaalt u?

Uw bijdrage aan uw pensioenopbouw wordt automatisch ingehouden op uw bruto maandsalaris. Op uw loonstrook ziet u precies hoeveel u betaalt. Uw werkgever maakt uw bijdrage samen met de bijdrage van de werkgever over aan ons fonds.

Kostendekkende premie

De premie die wij van u en uw werkgever ontvangen, moet voldoende zijn om alle kosten voor de pensioenopbouw te dekken. Dat is wettelijk verplicht. We noemen dit ook wel een ‘kostendekkende premie’.

De pensioenpremie en het opbouwpercentage van onze pensioenregeling wordt jaarlijks vastgesteld. Het blijft daarom belangrijk om goed te kijken naar het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u elk jaar van ons ontvangt. Daarop staat hoeveel pensioen u opbouwt voor de premie die u betaalt. U kunt uw persoonlijke pensioenoverzicht ook online bekijken in Mijn Pensioencijfers

Bent u arbeidsongeschikt?

Als u niet meer kunt werken omdat u (volledig) arbeidsongeschikt bent, bouwt u toch pensioen op bij ons fonds. Hiervoor hoeft u geen premie te betalen. Uw premievrije pensioenopbouw loopt door tot uw AOW-gerechtigde leeftijd, het pensioen gaat in op uw 67e.