Hoeveel betaalt u?

Voor de opbouw van uw pensioen betalen u en uw werkgever pensioenpremie.

Hoeveel betaalt u?

De totale pensioenpremie is voor 2022 vastgesteld op 32,0%. Volgens de cao betalen werkgevers in de branche Vlakglas 65% van deze premie en werknemers 35%. Werkgevers in de branche Groothandel Verf betalen minimaal 50% van de totale premie en werknemers betalen maximaal 50%. Hoe de verdeling precies is, bepalen de werkgevers in de branche Groothandel Verf zelf.
De premie wordt berekend over het verschil tussen uw bruto voltijd jaarsalaris en de franchiseHet bedrag dat van uw salaris wordt afgetrokken bij de berekening van uw pensioen, omdat u later ook AOW ontvangt. vermenigvuldigd met uw parttime percentage (pensioengrondslagUw jaarsalaris min de franchise. Over dit deel bouwt u pensioen op.). Over de franchise wordt geen premie betaald.

Hoe betaalt u?

Uw bijdrage aan uw pensioenopbouw wordt automatisch ingehouden op uw bruto maandsalaris. Op uw loonstrook ziet u precies hoeveel u betaalt. Uw werkgever maakt uw bijdrage samen met de bijdrage van de werkgever over aan ons fonds.

Kostendekkende premie

De premie die wij van u en uw werkgever ontvangen, moet voldoende zijn om alle kosten voor de pensioenopbouw te dekken. Dat is wettelijk verplicht. We noemen dit ook wel een ‘kostendekkende premie’.

De pensioenpremie en het opbouwpercentage van onze pensioenregeling wordt jaarlijks vastgesteld. Het blijft daarom belangrijk om goed te kijken naar het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u elk jaar van ons ontvangt. Daarop staat hoeveel pensioen u opbouwt voor de premie die u betaalt.  U kunt uw persoonlijke pensioenoverzicht ook online bekijken in Mijn Pensioencijfers. 

Bent u arbeidsongeschikt?

Als u niet meer kunt werken omdat u (volledig) arbeidsongeschikt bent, bouwt u toch pensioen op bij ons fonds. Hiervoor hoeft u geen premie te betalen. Uw premievrije pensioenopbouw loopt vanaf 1 januari 2015 door tot uw AOW-gerechtigde leeftijd, het pensioen gaat in op uw 67e.