Pensioen op maat

Later met pensioen

Uw ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 67ste. U kunt ervoor kiezen om uw pensioen later te laten ingaan. U kunt uw pensioen uitstellen tot maximaal 5 jaar na uw AOW-datum.

Gevolgen voor uw pensioen

U bouwt pensioen op tot uw 67ste. Als u later met pensioen gaat, wordt het pensioen dat u hebt opgebouwd minder lang uitbetaald. Daarom ontvangt u dan per maand meer pensioen.

Langer doorwerken

Afhankelijk van uw arbeidsvoorwaarden kunt u langer doorwerken. Overleg met uw werkgever wat de mogelijkheden zijn.

Wat moet u doen?

Spreek met uw werkgever af wanneer u met pensioen gaat. Uw werkgever geeft dat aan ons door. Doe dit minimaal 3 maanden voordat u met pensioen wilt gaan. Uw partner moet ook instemmen met uw keuze om uw pensioen uit te stellen.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioenAfkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid. ingaat.

Wat kunt u nog meer kiezen?