Hoeveel krijgt u?

Doe de pensioencheck

U wilt natuurlijk weten of u genoeg pensioen opbouwt. Er zijn 3 manieren om uw pensioen zelf te checken:

1. Inloggen in Mijn Pensioencijfers

Mijn Pensioencijfers is een online omgeving waarin u uw pensioen kunt checken en zelf wijzigingen kunt doorvoeren. U logt in met uw DigiD. In Mijn Pensioencijfers ziet u in één oogopslag wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. 

In Mijn Pensioencijfers ziet u ook: 

  • de gegevens van u en eventueel uw partner
  • het pensioen dat u kunt bereiken bij ons als uw situatie niet verandert
  • uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

2. Bekijk uw Uniform Pensioenoverzicht

Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) is uw persoonlijke pensioenoverzicht dat u jaarlijks van het pensioenfonds ontvangt. Daarop ziet u in één oogopslag wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden.

Verder vindt u de volgende informatie terug op het pensioenoverzicht:

  • de basisgegevens van u en eventueel uw partner
  • informatie over het door u opgebouwde pensioen
  • informatie over het te bereiken pensioen
  • een toelichting op het pensioenoverzicht

2. Mijnpensioenoverzicht.nl bezoeken

Voor een totaaloverzicht van uw pensioen gaat u naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. U logt in met uw DigiD. Daarna ziet u in één oogopslag:

  • uw AOW-pensioen van de overheid
  • hoeveel pensioen u hebt opgebouwd en bij welk(e) pensioenfonds of -verzekeraar
  • wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt

Vragen?

Is uw pensioen bij ons niet helemaal duidelijk of hebt u andere vragen over uw pensioen? Neem dan contact op met ons. Wij kennen alle details van uw pensioenregeling en helpen u graag.