Hoeveel krijgt u?

Doe de pensioencheck

U wilt natuurlijk weten of u genoeg pensioen opbouwt. Er zijn 3 manieren om uw pensioen zelf te checken:

1. Inloggen in Mijn Pensioencijfers

Mijn Pensioencijfers is een online omgeving waarin u uw pensioen kunt checken en zelf wijzigingen kunt doorvoeren. U logt in met uw DigiD. In Mijn Pensioencijfers ziet u in één oogopslag wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. 

In Mijn Pensioencijfers ziet u ook: 

 • de gegevens van u en eventueel uw partner
 • het pensioen dat u kunt bereiken bij ons als uw situatie niet verandert
 • uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Maak gebruik van de Pensioenplanner

In Mijn Pensioencijfers vindt u ook de Pensioenplanner. Met de Pensioenplanner kunt u zelf rekenen met uw pensioen van ons fonds. U ziet wat de keuzemogelijkheden van onze pensioenregeling betekenen voor de hoogte van uw pensioen.

2. Bekijk uw Uniform Pensioenoverzicht

Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) is uw persoonlijke pensioenoverzicht dat u jaarlijks van het pensioenfonds ontvangt. Daarop ziet u in één oogopslag wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden.

Verder vindt u de volgende informatie terug op het pensioenoverzicht:

 • de basisgegevens van u en eventueel uw partner
 • informatie over het door u opgebouwde pensioen
 • informatie over het te bereiken pensioen
 • een toelichting op het pensioenoverzicht

3. Mijnpensioenoverzicht.nl bezoeken

Voor een totaaloverzicht van uw pensioen gaat u naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. U logt in met uw DigiD. Daarna ziet u in één oogopslag:

 • uw AOW-pensioen van de overheid
 • hoeveel pensioen u hebt opgebouwd en bij welk(e) pensioenfonds of -verzekeraar
 • een inschatting van uw pensioen als het mee- of tegenzit
 • wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt

Vragen?

Is uw pensioen bij ons niet helemaal duidelijk of hebt u andere vragen over uw pensioen? Neem dan contact op met ons. Wij kennen alle details van uw pensioenregeling en helpen u graag.