Verandert uw situatie?

Minder werken

Gaat u (tijdelijk) minder werken? Dan heeft dit vaak gevolgen voor uw pensioen. Want doordat u minder werkt, ontvangt u minder salaris en bouwt u minder pensioen op. Daardoor kan er een tekort ontstaan in uw pensioenopbouw.

Voor uw pensioen is het belangrijk op wat voor manier u (tijdelijk) minder gaat werken:

1. Vakantiedagen opnemen

U hebt recht op een aantal vakantiedagen per jaar. Als u dit verlof opneemt, heeft dit geen invloed op uw pensioen.

2. Zwangerschapsverlof

U stopt tijdelijk met werken, omdat u een kind krijgt. U ontvangt tijdens uw zwangerschapsverlof elke maand uw salaris, zoals u dat gewend bent. U hoeft niets te doen voor uw pensioen. Uw pensioenopbouw gaat automatisch door tijdens uw zwangerschapsverlof.

3. Onbetaald verlof/ ouderschapsverlof/ sabbatical opnemen

U neemt onbetaald verlof op. U krijgt meer vrije tijd, maar u blijft in dienst bij uw werkgever. U kunt bij ons pensioen blijven opbouwen tijdens uw verlof. U betaalt dan wel de totale pensioenpremie. Dus het deel van de werknemer en het deel van de werkgever.

Mocht u tijdens de eerste 18 maanden van uw verlof overlijden, dan is er voor uw partner een partnerpensioen en voor uw kinderen een wezenpensioen. Neemt u langer dan 18 maanden verlof op? Dan bouwt u niet langer partnerpensioen of wezenpensioen op. Het partnerpensioen en wezenpensioen dat u tot dan toe hebt opgebouwd, blijft staan. Dat wordt aan uw nabestaanden uitgekeerd, mocht u komen te overlijden.

Wat moet u doen?

Maak afspraken met uw werkgever over wanneer en hoe lang u verlof opneemt. Uw werkgever geeft dit door aan ons.

4. In deeltijd werken

Kiest u ervoor om minder te werken? Dan bouwt u ook minder pensioen op. Dit geldt voor uw:

  1. ouderdomspensioen
  2. partnerpensioen
  3. wezenpensioen

Wat moet u doen?

Maak afspraken met uw werkgever als u in deeltijd wilt gaan werken. Uw werkgever geeft dit door aan ons.