Soorten pensioen

Partnerpensioen

Als u overlijdt, kan uw partner recht hebben op een uitkering. Dit noemen we ook wel partnerpensioen. Uw partner ontvangt dit pensioen totdat hij of zij overlijdt. Heeft uw partner een eigen inkomen? Dit maakt niet uit voor de hoogte van het partnerpensioen.

Uw partner kan recht hebben op partnerpensioen als u, voordat u met pensioen gaat:

  • bent getrouwd
  • uw partnerschap hebt geregistreerd bij de gemeente
  • minimaal 6 maanden voor uw overlijden een notariële samenlevingsovereenkomst hebt afgesloten óf uit inschrijving in het bevolkingsregister blijkt dat u en uw partner tenminste zes maanden op één adres wonen én u uw partner hebt aangemeld bij het pensioenfonds.

Woont u samen? Dan heeft uw partner alleen recht op partnerpensioen als uw partner bij ons is aangemeld. Ga naar Mijn Pensioencijfers en controleer of uw partner bij ons is geregistreerd. Hier ziet u ook hoeveel pensioen er voor uw partner is geregeld.

Hoe is het partnerpensioen geregeld?

Vanaf 2022 is het partnerpensioen bij ons pensioenfonds op risicobasis verzekerd.

Overlijdt u terwijl u in onze branche werkt? Dan krijgt uw partner het pensioen dat tot en met 31 december 2021 is opgebouwd én het deel dat vanaf 1 januari 2022 is verzekerd.

Overlijdt u nadat u gestopt bent met werken in de branche, dan krijgt uw partner alleen het pensioen dat tot en met 31 december 2021 is opgebouwd. Bent u na 1 januari 2022 in dienst gekomen? Dan is er geen partnerpensioen opgebouwd.

Andere soorten pensioen

Voor u

voor uw (ex-) partner

Voor uw kinderen

Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Excedentregeling Tijdelijk nabestaandenpensioen