Soorten pensioen

Partnerpensioen

Wij regelen een uitkering voor uw partner als u komt te overlijden. Dit noemen we ook wel partnerpensioen. De hoogte van dit partnerpensioen bedraagt 70% van het ouderdomspensioen dat u tot uw 67e had kunnen opbouwen als u tot die leeftijd werkzaam was gebleven in de bedrijfstak. Uw partner ontvangt dit pensioen totdat hij of zij overlijdt. Heeft uw partner een eigen inkomen? Dit maakt niet uit voor de hoogte van het partnerpensioen.

Uw partner heeft automatisch recht op partnerpensioen als u, voordat u met pensioen of uit dienst ging:

  • bent getrouwd
  • uw partnerschap hebt geregistreerd bij de gemeente
  • een notarieel vastgelegd samenlevingscontract hebt
  • uw partner bij ons hebt aangemeld en wij uw partner hebben geaccepteerd

Woont u samen? Dan heeft uw partner alleen recht op partnerpensioen als uw partner bij ons is aangemeld. Ga naar Mijn Pensioencijfers en controleer of uw partner bij ons is geregistreerd. Hier ziet u ook hoeveel pensioen er voor uw partner is geregeld.

Andere soorten pensioen

Voor u

voor uw (ex-) partner

Voor uw kinderen

Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
  Tijdelijk nabestaandenpensioen