Soorten pensioen

Tijdelijk nabestaandenpensioen

Als u overlijdt, komt uw partner onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een Anw-uitkering van de overheid. Zie voor meer informatie: www.svb.nl.

Tijdelijk nabestaandenpensioen

Als u overlijdt terwijl u nog werkt, krijgt uw partner ook een tijdelijk nabestaandenpensioen van ons pensioenfonds.

De hoogte van het tijdelijk nabestaandenpensioen is gelijk aan de jaarlijkse (bruto) uitkering van de wettelijke Anw-uitkering. Kijk voor de actuele bedragen op de website van de SVB. Als u parttime werkt, bijvoorbeeld 50%, dan is het tijdelijk nabestaandenpensioen ook 50% van de jaarlijkse (bruto) uitkering.

Het tijdelijk nabestaandenpensioen wordt uitgekeerd tot de dag waarop uw partner de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. 

Vóór 1 januari 2016 was er geen tijdelijk nabestaandenpensioen, maar een Anw-hiaatpensioen. Bent u nabestaande van een overleden deelnemer, en heeft dit overlijden voor 1 januari 2016 plaatsgevonden? Dan hebt u, als u aan de voorwaarden in het reglement voldoet, recht op Anw-hiaatpensioen. Dit pensioen wordt niet vervangen door het tijdelijk nabestaandenpensioen. 

Andere soorten pensioen

Voor u

voor uw (ex-) partner

Voor uw kinderen

Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Excedentregeling Tijdelijk nabestaandenpensioen