Pensioen op maat

Eerst meer pensioen, daarna minder of andersom

Wilt u de eerste jaren van uw pensioen meer te besteden hebben? Dan kunt u in het begin een hoger ouderdomspensioen ontvangen. Of wilt u de eerste jaren van uw pensioen juist minder pensioen ontvangen en later meer? Bijvoorbeeld omdat u nog een partner heeft die werkt?
Als u hiervoor kiest, splitst het pensioenfonds uw pensioen op in twee perioden. De eerste periode ontvangt u een hogere en vervolgens een lagere uitkering of andersom.

De voorwaarden hiervoor zijn:

  • Kiest u voor tijdelijk eerst een lagere uitkering, dan is die lagere uitkering 85% of 75% van de uitkering die daarna wordt uitgekeerd.
  • Kiest u voor tijdelijk eerst een hogere uitkering, dan is die hogere uitkering 117.6% of 133.3% van de uitkering die daarna wordt uitgekeerd.
  • U maakt een keuze voor 5 of 10 jaar. Deze termijnen staan vast.

Wat moet u doen?

Geef aan ons door dat u eerst meer of juist minder pensioen wilt ontvangen. Dit doet u met het keuzeformulier dat u van ons ontvangt 3 tot 6 maanden voordat u met pensioen gaat.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioenAfkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid. ingaat.

Wat kunt u nog meer kiezen?