Ouderdomspensioen inruilen voor partnerpensioen

Wilt u meer pensioen regelen voor uw partner? Bijvoorbeeld omdat uw partner niet genoeg eigen pensioen heeft? Dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in extra partnerpensioen voor uw partner. Hiervoor geldt wel een maximum. Deze keuze kunt u maken als u uit dienst treedt of als u met pensioen gaat.

Gevolgen voor uw pensioen

Bij ons fonds is het pensioen voor uw partner op risicobasis verzekerd. Als u overlijdt terwijl u nog in dienst bent, is er pensioen voor uw partner. Als u uit dienst gaat of met pensioen, vervalt die verzekering en is er dus geen partnerpensioen meer.

Als u ervoor kiest om ouderdomspensioen in te ruilen voor partnerpensioen, krijgt uw partner dit pensioen als u overlijdt.

Wat moet u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en check hoeveel ouderdoms- en partnerpensioen u hebt opgebouwd bij ons. Geef daarna uw keuze aan ons door. Dit doet u met het keuzeformulier dat u van ons ontvangt 3 tot 6 maanden voordat u met pensioen gaat.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u nog meer kiezen?