Voor uw salarisadministratie vindt u hier de kerncijfers voor 2022 van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf (BPFV). AZL baseert uw premienota op deze nieuwe kerncijfers.

Basisregeling (Pensioenregeling 2007)

Het pensioenfondsbestuur heeft voor 2022 de premie voor de basisregeling (Pensioenregeling 2007) vastgesteld op 32,0% van de pensioengrondslag.

Berekening pensioenpremie

De doorsnee pensioenpremie berekent u als volgt:

(Pensioengevend salaris - franchise) * premiepercentage * parttimepercentage. 

Rekenvoorbeeld

Kees heeft een parttimepercentage van 60%. Zijn fulltime jaarsalaris is € 27.500,- ( = pensioengevend salaris). Hoeveel pensioenpremie betaalt uw onderneming op jaarbasis voor Kees?

Antwoord: (€ 27.500 - € 14.802 ) * 0,32 * 0,60 = € 2.438,02 op jaarbasis