Verandert uw situatie?

Kinderen

Kinderen zijn de toekomst. Natuurlijk wilt u dat zij verzorgd zijn, ook als u er niet meer bent. Als u overlijdt, regelen wij een inkomen voor uw kinderen. Dit heet wezenpensioen.

Wat is er geregeld?

Uw kinderen hebben na uw overlijden recht op wezenpensioen tot zij 21 jaar zijn. Dat geldt ook voor stiefkinderen, geadopteerde kinderen en onder voorwaarden voor pleegkinderen.
Komt u te overlijden, dan vragen wij informatie met betrekking tot uw pleegkinderen op bij uw nabestaanden. U kunt uw pleegkinderen ook nu al bij ons aanmelden. Het pensioenfonds moet hen aanvaarden.

Het recht op wezenpensioen kan verlengd worden tot maximaal 27 jaar als uw kind bijvoorbeeld:

  • naar school gaat
  • studiefinanciering krijgt
  • volledig arbeidsongeschikt is

Het kan zijn dat uw kinderen of uw partner recht hebben op een Anw-uitkeringUitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u komt te overlijden. van de overheid. De voorwaarden hiervoor vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Hoeveel krijgen uw kinderen?

Wezenpensioen is een percentage van uw ouderdomspensioen. Wat bij ons is geregeld, staat in uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). U kunt uw persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken in Mijn Pensioencijfers.

Hebt u ook ergens anders in Nederland pensioen opgebouwd? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van uw pensioen tijdens uw hele loopbaan. Daarbij staat ook het pensioen voor uw eventuele nabestaanden.

Wat moet u doen?

U hoeft uw (geadopteerde) kinderen en stiefkinderen niet aan te melden bij ons. Mocht het nodig zijn, dan vragen wij die gegevens op bij de gemeente.
Pleegkinderen moet u wel bij het pensioenfonds aanmelden. Stuur ons een brief hierover. Het pensioenfonds moet de pleegkinderen aanvaarden.

Wat kunt u verder regelen?

U kunt ervoor zorgen dat uw kinderen na uw overlijden een hoger inkomen ontvangen. U kunt hiervoor elders zelf een verzekering afsluiten.

Gaat u minder werken vanwege uw kinderen (bijvoorbeeld ouderschapsverlof)? Dan heeft dat mogelijk invloed op uw pensioen.