Verandert uw situatie?

Scheiden

U hebt besloten om uit elkaar te gaan. Een vervelende situatie die ook het pensioen beïnvloedt als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Er gelden regels voor de verdeling van het ouderdomspensioen. Die zijn vastgelegd in de ‘Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding’. U kunt ook afwijken van de wet door andere afspraken te maken.

Wat is er geregeld?

In de wet zijn 2 zaken geregeld:

  1. Uw ex-partner krijgt een bijzonder partnerpensioen na uw overlijden.
  2. Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens de relatie hebt opgebouwd.

1. Bijzonder partnerpensioen

Wanneer u en uw ex-partner uit elkaar gaan, kan uw ex-partner recht hebben op een deel van het partnerpensioen dat u tot het einde van het huwelijk hebt opgebouwd, het bijzonder partnerpensioen. Dit geldt alleen als u vóór 2022 in de branches Vlakglas en Groothandel Verf of vóór 2010 in de Houtverwerkende industrie partnerpensioen hebt opgebouwd. Uw ex-partner kan ervan afzien. Hij of zij ontvangt na uw overlijden dan geen pensioen van ons. Als u een nieuwe partner krijgt, dan is er voor hem of haar weer een volledig partnerpensioen. 

Als uw ex-partner niet afziet van het bijzonder partnerpensioen, dan heeft een eventuele nieuwe partner recht op het partnerpensioen minus het bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner. Het kan zijn dat uw nieuwe partner daardoor minder krijgt dan uw ex-partner.

Vanaf 2022 is het partnerpensioen op risicobasis verzekerd. Het partnerpensioen is alleen van toepassing als u overlijdt terwijl u in onze branches werkt.

Wat moet u doen?

Wanneer uw ex-partner afziet van bijzonder partnerpensioen en dit niet is opgenomen in het echtscheidingsconvenant, regelt u dat met het formulier Overeenkomst afstand bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. U en uw ex-partner moeten beiden het formulier ondertekenen!

Als u in het buitenland woont, krijgen we niet automatisch door dat u bent gescheiden. Geef een scheiding aan ons door via Mijn Pensioencijfers. Stuur hierbij een kopie van uw scheidingsakte mee.

Hebt u tijdens uw huwelijk ook ergens anders pensioen opgebouwd? Dan moet u ook aan dat pensioenfonds doorgeven dat u bent gescheiden.

2. Ouderdomspensioen

U en uw ex-partner moeten het ouderdomspensioen delen. Ieder krijgt de helft. Ga hiervoor naar Mijn Pensioencijfers en vul het formulier in. Doet u dat binnen 2 jaar nadat u uit elkaar bent gegaan? Dan krijgt uw ex-partner straks zijn of haar deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks van ons. Als u langer wacht dan 2 jaar, moet uw ex-partner zijn of haar deel bij u opvragen als u met pensioen bent. Als uw ex-partner overlijdt, krijgt u weer uw volledige ouderdomspensioen van ons.

Andere afspraken

U kunt ook andere afspraken maken:

  • niet ieder de helft, maar een andere verdeling
  • niet het pensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd, maar over een andere periode, of
  • een combinatie van de vorige 2 punten
  • het ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner omzetten in een eigen recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Dit noemen we ook wel conversieBij conversie komt het pensioen voor uw ex-partner helemaal los te staan van uw eigen pensioen. U krijgt dit recht niet meer terug, ook niet nadat uw ex-partner is overleden..

Maken u en uw ex-partner andere afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen? Afwijkende afspraken móeten in het echtscheidingsconvenant vastgelegd worden. Binnen de wettelijke mogelijkheden bepaalt u samen wat u redelijk vindt. U moet het beiden met de beslissingen eens zijn. Geef ook de afwijkende afspraken binnen 2 jaar door via het formulier in Mijn Pensioencijfers.