Verandert uw situatie?

Scheiden

U hebt besloten om uit elkaar te gaan. Een vervelende situatie die ook het pensioen beïnvloedt als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Er gelden regels voor de verdeling van het ouderdomspensioen. Die zijn vastgelegd in de ‘Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding’. U kunt ook afwijken van de wet door andere afspraken te maken.

Wat is er geregeld?

In de wet zijn 2 zaken geregeld:

  1. Uw ex-partner krijgt een bijzonder partnerpensioen na uw overlijden.
  2. Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens de relatie hebt opgebouwd.

1. Bijzonder partnerpensioen

Wanneer u en uw ex-partner uit elkaar gaan, bouwt u geen partnerpensioen meer op voor uw ex-partner. Uw ex-partner houdt wel recht op het partnerpensioen dat u tot het einde van het huwelijk hebt opgebouwd. Zijn of haar deel noemen we ook wel bijzonder partnerpensioen. Het bijzonder partnerpensioen wordt automatisch geregeld. Uw ex-partner kan ervan afzien. Hij of zij ontvangt na uw overlijden dan geen pensioen van ons.

Wanneer uw ex-partner dit besluit, stuur ons dan een brief met de verklaring van uw ex-partner. U en uw ex-partner ondertekenen beiden deze brief. Wij bekijken of we hiermee kunnen instemmen.

2. Ouderdomspensioen

U en uw ex-partner moeten het ouderdomspensioen door de helft delen. Ga hiervoor naar Mijn Pensioencijfers en vul het formulier in. Doet u dat binnen 2 jaar nadat u uit elkaar bent gegaan? Dan krijgt uw ex-partner straks zijn of haar deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks van ons. Als u langer wacht dan 2 jaar, moet uw ex-partner zijn of haar deel bij u opvragen als u met pensioen bent. Als uw ex-partner overlijdt, krijgt u weer uw volledige ouderdomspensioen van ons.

Andere afspraken

U kunt ook andere afspraken maken:

  • niet ieder de helft, maar een andere verdeling
  • niet het pensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd, maar over een andere periode, of
  • een combinatie van de vorige 2 punten
  • het ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner omzetten in een eigen recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Dit noemen we ook wel conversieBij conversie komt het pensioen voor uw ex-partner helemaal los te staan van uw eigen pensioen. U krijgt dit recht niet meer terug, ook niet nadat uw ex-partner is overleden..

Maken u en uw ex-partner andere afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen? Binnen de wettelijke mogelijkheden bepaalt u samen wat u redelijk vindt. U moet het beiden met de beslissingen eens zijn. Geef ook dit binnen 2 jaar door via het formulier in Mijn Pensioencijfers.