Verandert uw situatie?

Trouwen

Gaat u trouwen? Of gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Dan deelt u meer met elkaar. Op persoonlijk vlak en financieel, bijvoorbeeld uw pensioen. Wat is er geregeld en wat kunt u nog meer doen?

Wat is er geregeld?

Als u overlijdt, kan uw partner recht hebben op partnerpensioen.

Bij ons pensioenfonds is het partnerpensioen op risicobasis verzekerd. Overlijdt u terwijl u actief deelneemt aan de pensioenregeling? Dan heeft uw partner recht op partnerpensioen.

Hoeveel krijgt uw partner?

In het Uniform Pensioenoverzicht (UPOAfkorting voor Uniform Pensioenoverzicht. Een persoonlijk pensioenoverzicht dat deelnemers ontvangen van hun pensioenfonds.) staat hoeveel partnerpensioen wij voor uw partner regelen. U kunt uw persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken in Mijn Pensioencijfers.

Wat moet u doen?

U hoeft u niets te doen. Wij ontvangen de gegevens van uw partner automatisch van de gemeente.

Trouwt u in het buitenland? Stuur ons dan een gewaarmerkte kopie van de huwelijksakte.
Trouwt u in het buitenland, maar woont u in Nederland? Dan moet u uw huwelijk bij de gemeente melden. Wij ontvangen de gegevens van uw partner dan automatisch van de gemeente.