Verandert uw situatie?

Samenwonen

Samen meubels uitzoeken? Dan ook samen naar de notaris! Want als u gaat samenwonen, deelt u meer met elkaar. Op persoonlijk vlak en financieel. Maar voor uw pensioen is er niets automatisch geregeld.

Wat kunt u doen?

Als u overlijdt, kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. U moet hiervoor wél aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bent u niet getrouwd of hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan moet u uw partner aanmelden bij ons pensioenfonds.

Bij ons pensioenfonds is het partnerpensioen verzekerd zolang u actief deelneemt aan de pensioenregeling. Overlijdt u terwijl u actief deelneemt aan de pensioenregeling? Dan heeft uw partner recht op partnerpensioen.

Hiervoor gelden wel bepaalde voorwaarden:

  • u bent nog niet met pensioen
  • u en uw partner zijn ongehuwd en geen geregistreerde partners
  • u en uw partner hebben minimaal 6 maanden voor uw overlijden een notariële samenlevingsovereenkomst afgesloten óf uit inschrijving in het bevolkingsregister blijkt dat u en uw partner tenminste 6 maanden op één adres wonen
  • u kunt aantonen dat u minstens een half jaar een gezamenlijke huishouding voert
  • uw partner is niet uw kind of uw vader of moeder of uw opa of uw oma

U ontvangt bericht als wij uw aanmelding hebben geaccepteerd. Daarna staat uw partner genoemd in uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit is het persoonlijke pensioenoverzicht dat u jaarlijks van ons ontvangt.

Hoeveel krijgt uw partner?

In het pensioenoverzicht staat hoeveel partnerpensioen wij voor uw partner regelen. U kunt uw persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken in Mijn Pensioencijfers.
Als u overlijdt, komt uw partner onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een uitkering van de overheid; de Anw-uitkering. Kijk voor meer informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl. Komt uw partner niet in aanmerking voor een Anw-uitkering? Dan kan hij of zij onder voorwaarden in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering van ons fonds; een tijdelijk nabestaandenpensioen.